PORTAKAL

È’ un’azienda produttrice di bordi per pannelli.